The Symposium

NGPS staat voor het ”Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium”. In 2008 werd het symposium voor het eerst georganiseerd in deze vorm. Daarvoor werden er twee aparte symposia voor sociaal geografen en planologen georganiseerd. Omdat de vakgebieden van beide groepen veel overeenkomsten hebben, is echter besloten om over te gaan tot de organisatie van één groot symposium. De afgelopen jaren is dit een groot succes geweest.

De samenwerking tussen de verschillende studieverenigingen zorgt voor uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de verschillende studentensteden. Daarbij gaat het niet alleen om organisatie-ervaring, maar met name de uitwisseling van kennis op het gebied van geografie en planologie. De doelgroep bestaat uit studenten en docenten van de vijf universiteiten waar geografie en planologie wordt gegeven. Daarnaast zijn studenten, docenten en professionals vanuit gerelateerde vakgebieden welkom op het NGPS.

Klik hier voor voorgaande edities

Comments are closed.