Sarphati

Sarphati – Universiteit van Amsterdam

Logo SarphatiSarphati is de studievereniging voor Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. De vereniging is opgericht in 2009 en draagt bij aan een mooie studententijd voor alle toekomstige Sociaal geografen en Planologen uit Amsterdam.

Dit gebeurt enerzijds door het organiseren van sociale activiteiten, waardoor studenten  zich meer verbonden voelen met hun studiegenoten. Denk hierbij aan een introductiekamp voor de nieuwe eerstejaars studenten, sportevenementen, een wintersportreis, borrels en feesten.

Daarnaast organiseert Sarphati ook diverse educatieve activiteiten waarbij studenten op een verrijkende en verdiepende manier met hun studiegebied te maken krijgen. Recente activiteiten zijn inhousedagen bij het Rijksvastgoedbedrijf en Amnesty International, een buitenlandexcursie naar Bonn en een binnenlandexcursie naar Eindhoven.

Verder organiseert de vereniging in maart ieder jaar 3 reizen, waar de sociale activiteiten in combinatie worden gebracht met educatieve programma’s. Door verschil in kosten en bestemmingen zijn deze reizen voor alle leden van Sarphati toegankelijk. Dit jaar worden Ierland, Turkije en India aangedaan.

Naast verrijking en verdieping, biedt Sarphati ook via deze educatieve activiteiten inzicht in de toekomstmogelijkheden en naamsbekendheid van ons vakgebied. Het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium valt in de lijn van deze Sarphati-activiteiten en is daarom een prachtige mogelijkheid om samen met studenten van andere universiteiten intensief na te denken over ons vakgebied.

Sarphati – University of Amsterdam

Sarphati is the study association for Social Geography and Planning at the University of Amsterdam. The association was founded in 2009 and contributes to a beautiful student time for all future social geographers and planners from Amsterdam.

This is done by organizing social activities, so that students feel more connected to their fellow students. An introduction camp for new first-year students, sporting events, a skiing trip, get-togethers and parties for example.

In addition, Sarphati also organizes various educational activities in which students deal with their study area in an enriching and in-depth manner. Recent activities are in-house days at the Rijksvastgoedbedrijf and Amnesty International, a foreign excursion to Bonn and an inland excursion to Eindhoven.

In addition to all these activities, the association organizes 3 trips each year in March, where the social activities are combined with educational programs. Due to the difference in costs and destinations, these trips are accessible to all members of Sarphati. This year Budapest, Georgia and Kazakhstan are visited.

Besides enriching and deepening, Sarphati also offers insight into future possibilities and name recognition of our field through these educational activities. The National Geographic and Planning Symposium is in line with these Sarphati activities and is therefore a wonderful opportunity to think intensively together with students from other universities about our field.

Comments are closed.